Tag Archives: Propagatie

LIVE stream van het 3,555555555 MHz baken door PA0EHG

By   24 maart 2019

Hans PA0EHG heeft op zijn homepage een link naar een videostream van het 3,555555555 MHz test signaal geplaatst.

Je kunt er live meeluisteren en kijken naar het 10mW test signaal dat PA0RYL uitzend op 3,555555555 MHz, zoals dat door Hans ontvangen wordt. Meer informatie over dit experiment vindt je in deze artikelen van Hans PA0EHG, en Koos PA0KDF, en op de links pagina van deze website.

Een interessant experiment, daarom hier ook nog maar even de link naar de Live stream: Take a look at my video stream of the received signal from PA0RYL

Propagatiemetingen in de 80m band door PA0EHG.

By   25 januari 2019

Op een aan een GPSDO gelockte frequentie van 3.555555555 MHz heeft Robert, PA0RYL voor zijn eigen experimenten praktisch altijd een CW gemoduleerd signaal van 10 mW op een full size loop aangesloten. De QRA locatie van dit signaal is JO22PC. Bij normale NVIS condities is dit signaal door het hele land waarneembaar mits men smalbandig kan luisteren en het lokale stoorniveau niet abnormaal hoog is. Als de MUF lager wordt dan de frequentie van het signaal kan uiteraard het NVIS signaal niet meer hoorbaar worden en blijft alleen de grondgolf over. Afhankelijk van de afstand tot JO22PC kan dit signaal dan in de ruis verdwijnen en zijn speciale ontvangtechnieken nodig om het nog waar te kunnen nemen.

Deze sessie gaat over propagatie-metingen aan dit praktisch overal in Nederland waarneembare signaal. De resultaten van deze metingen worden in grafische vorm gepresenteerd. Er wordt inzicht gegeven wordt in de dag en nacht propagatie verschijnselen van de voor binnenlandse verbindingen zo belangrijke NVIS mode gedurende verschillende seizoenen.

Enkele links naar interessante onderzoeken: propagatie