By   25 januari 2019

Op een aan een GPSDO gelockte frequentie van 3.555555555 MHz heeft Robert, PA0RYL voor zijn eigen experimenten praktisch altijd een CW gemoduleerd signaal van 10 mW op een full size loop aangesloten. De QRA locatie van dit signaal is JO22PC. Bij normale NVIS condities is dit signaal door het hele land waarneembaar mits men smalbandig kan luisteren en het lokale stoorniveau niet abnormaal hoog is. Als de MUF lager wordt dan de frequentie van het signaal kan uiteraard het NVIS signaal niet meer hoorbaar worden en blijft alleen de grondgolf over. Afhankelijk van de afstand tot JO22PC kan dit signaal dan in de ruis verdwijnen en zijn speciale ontvangtechnieken nodig om het nog waar te kunnen nemen.

Deze sessie gaat over propagatie-metingen aan dit praktisch overal in Nederland waarneembare signaal. De resultaten van deze metingen worden in grafische vorm gepresenteerd. Er wordt inzicht gegeven wordt in de dag en nacht propagatie verschijnselen van de voor binnenlandse verbindingen zo belangrijke NVIS mode gedurende verschillende seizoenen.

Enkele links naar interessante onderzoeken: propagatie