Presentatie Bob ON9CVD over Netwerk- en Antenne Analysers op zondag 13 november om 15.00 uur is uitgesteld

Door een probleem met de BBB server die gebruikt wordt voor het RF-Seminar was het vandaag helaas onmogelijk om in te loggen voor het RF-Seminar. Onze excuses hiervoor.

Het geplande RF-Seminar van Bob (ON9CVD) wordt derhalve naar een latere datum verschoven.

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Het RF-Seminar Team

Het seminar over actuele onderwerpen voor de experimenterende zendamateur!

RF Seminar is een kleine vrijwilligersorganisatie van zeer ervaren en enthousiaste gelicenseerde zendamateurs. Het delen van kennis en ervaring is een van de doelstellingen, en een van onze activiteiten is de aanwezigheid tijdens bijeenkomsten, zoals de Dag voor de Radio Amateur en de Heelweg Microwave Meeting, met hoogwaardige meetapparatuur onder de noemer “Meetlab”. 
En ook dit jaar was het Meetlab weer aanwezig op de Dag van de Radioamateur! (foto’s: PA0ME en PA4NIC)

Programma najaar 2022

Alle presentaties en handouts van deze en alle eerdere RF-webinars kun je terugvinden onder het kopje “Presentaties” in de menubalk hierboven.

Onze eerstvolgende lezing staat gepland voor zondag 13 november, met een mooie presentatie door Bob ON9CVD over Netwerk- en Antenne Analysers.

Netwerk analysers waren lang het domein van goed ingevoerde professionals in dienst van grotere firma’s, die deze kostbare instrumenten konden betalen. Tegenwoordig zijn deze door ontwikkelingen op SW en HW gebied veel goedkoper geworden en daarmee binnen het domein van de radioamateur beland. In dezelfde tijd heeft de eenvoudige antenne analyzer (SWR meter) een ontwikkeling doorgemaakt, waarmee het onderscheid tussen de prestaties van de amateur instrumenten en de professionele netwerk analyzer kleiner werd. De benodigde kennis voor het gebruik van deze hoogwaardige meetinstrumenten is er echter niet minder op geworden. Het heeft daarom zin de basis principes nog eens nader te bekijken en de mogelijkheden van de diverse uitvoeren naast elkaar te leggen.

Inloggen om je verbinding te testen kan vanaf 14.00u. De presentatie begint om 15:00u.

We kijken er alvast naar uit om iedereen weer te treffen bij het volgende RF-webinar op zondag 13 november!

vy 73,
Programmacommissie RF-seminar

-.-

Volg ook de discussies over deze en andere interessante onderwerpen op groups.io/rfseminar. Onze pagina op groups.io is specifiek bedoeld om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen, alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd!

Aanmelden als deelnemer van het RF-webinar
Aanmelden voor de RFSeminar groep op groups.io

Het RF-seminar gaat over actuele onderwerpen die interessant zijn voor zendamateurs met interesse in de technische en wetenschappelijke achtergronden van hun experimenten, en een ontmoetingsplaats bij uitstek voor en door de experimenterende zendamateur. De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld als middel om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen, alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd.

Technisch is het mogelijk opnames te maken van de RF-webinars, en deze te publiceren. We vragen je om dit niet te doen om de spontaniteit die deze webinars nu juist zo leuk maakt niet te ondermijnen. Opnames van de RF-webinars zijn (alleen) toegestaan voor eigen gebruik binnen de huiselijke kring. Zonder schriftelijke toestemming van alle daarin voorkomende personen mogen zulke opnames niet gedeeld of gepubliceerd worden. We rekenen op je begrip!

De activiteiten rond het RF Seminar laten zich het best omschrijven als het delen van kennis binnen een besloten vriendengroep van zendamateurs die geïnteresseerd is in de onderliggende techniek en theorie.
We maken voor onze mailings gebruik van de email provider LaPosta. Voor de webinars maken we gebruik van de BigBlueButton server.