RF-seminar

RFSeminar discussie groep op groups.io
(aanmelden)

Het jaarlijkse seminar over actuele onderwerpen voor de experimenterende zendamateur

Het RF-seminar gaat over actuele onderwerpen die interessant zijn voor zendamateurs met interesse in de technische en wetenschappelijke achtergronden van hun experimenten, en een ontmoetingsplaats bij uitstek voor en door de experimenterende zendamateur. De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld als middel om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen, alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd. De RF-seminars worden verspreid over het jaar op vier verschillende locaties gehouden, met ongeveer gelijke inhoud.

In verband met COVID-19 zijn alle fysieke bijeenkomsten van het RF-seminar tot nader bericht afgelast.
De online RF-webinars, eerst gepland als een nevenactiviteit, beginnen populair te worden en zijn voorlopig een goed alternatief!

NIEUWS:
De hoogste amateurbanden – EHF – Extreem Hoge Frequenties – hebben voor de meesten onder ons nog een wat mysterieus karakter. Vaak weten we er ook niet zo veel van af. Door de komst van de QO100 Satelliet is 10 GHz ons weliswaar wat meer vertrouwd geworden, maar meer kennis is welkom. We zijn daarom zeer verheugd, dat we een presentatie hebben over dit aspect van onze hobby.
Hans van Alphen PA0EHG is een zeer ervaren amateur en een autoriteit op de hoge(re) frequenties. Het plezierige is, dat hij andere amateurs ook graag deelgenoot maakt zijn ervaringen en kennis, iets wat prima aansluit bij wat wij met de RF Seminars en RF Webinars voor ogen hebben.
Het concrete onderwerp deze keer is de ambitie van Hans om op 47 GHz (!) EME verbindingen te maken. Het is tot op heden slechts 4x wereldwijd gelukt, om een succesvolle tweeweg-verbinding via de maan te maken op deze zeer hoge frequentie. Zijn inspanningen zijn nu in eerste instantie gericht op het kunnen ontvangen van dit soort signalen; daarna komt de stap naar de zenderzijde.
Bij deze experimenten komt heel wat kijken, antennebesturing, antenne-geschiktheid, rekenmodellen die afwijkende uitkomsten geven etc. etc. Kortom, de basis voor een interessante presentatie.
Wij nodigen u dan ook graag uit om op zo 13 dec om 15:00u aan dit RF Webinar deel te nemen.

Programma RF-webinar 2020

13 dec
PA0EHG
EHF-experimenten
EME op 47 GHz
10 jan Smith diagram vanuit theorie en praktijk

Aanmelden

Je kunt je als deelnemer van het RF-webinar aanmelden via de contact pagina.
Wellicht tot ziens op een van de komende RF-webinars!

Onze activiteit rond het RF Seminar, RF-Webinar en het Meetlab laat zich het best omschrijven als het delen van kennis binnen een besloten vriendengroep van zendamateurs die geïnteresseerd is in de onderliggende techniek en theorie.

Technisch gezien is het eenvoudig een opname te maken van de RF-webinars, RF-seminars of het Meetlab. We doen dit niet, en vragen jou ook dit niet te doen om de spontaniteit, die deze webinars nu juist zo leuk maakt, niet te ondermijnen. Opnames van de RF-webinars zijn alleen toegestaan voor eigen gebruik binnen de huiselijke kring. 
Zonder schriftelijke toestemming van alle daarin voorkomende personen mogen zulke opnames op geen enkele wijze gedeeld of gepubliceerd worden. We rekenen op je begrip!

We maken voor de mailings gebruik van de email provider LaPosta
We maken voor de webinars gebruik van de BigBlueButton server.