RF Seminar 2019-2020

Het jaarlijkse RF seminar over actuele onderwerpen voor de experimenterende zendamateur

Ieder jaar bemant een aantal bevriende zendamateurs op de jaarlijkse Dag van de Radiozendamateur als onderdeel van de zelfbouwactiviteiten een meetstand waarbij bezoekers hun apparatuur kunnen testen. Tijdens deze aktiviteit vinden er altijd wel een aantal interessante gesprekken over uiteenlopende onderwerpen plaats die vaak betrekking hebben op het nauwkeurig meten van RF grootheden.

Deze onderwerpen geven telkens weer aanleiding om die verder uit te diepen. Om dit te verwezenlijken organiseren we sinds 2011 het RF Seminar.

Het RF Seminar gaat over actuele onderwerpen die interessant zijn voor zendamateurs met interesse in de technische en wetenschappelijke achtergronden van hun experimenten, en een ontmoetingsplaats bij uitstek voor en door de experimenterende zendamateur.

Het jaarlijkse RF Seminar

De voordrachten op het RF Seminar worden voornamelijk gehouden door zendamateurs die specifieke kennis hebben over de besproken onderwerpen. Aanmelden als spreker kan via deze website.
Dit seizoen staat het elimineren van storingen met de daarvoor benodigde technieken en componenten op het programma. Hierbij wordt gedacht aan onderwerpen als:

  • Electromagnetische theorie gefocused op magnetisch materiaal
  • Ferriet en poederijzerkernen en hun toepassingen
  • Het gebruik van de Vector Netwerk Analyse bij het karakteriseren van componenten

Er zal gelegenheid zijn om in workshop verband ervaringen op te doen waarbij de deelnemers hun eigen apparatuur mee kunnen brengen.

De locaties

Verspreid over het jaar en over het land worden de RF Seminars met ongeveer gelijke inhoud op vier verschillende locaties gehouden.

Het eerste in deze serie van vier wordt op 14 december 2019 in Bosch en Duin gehouden.

De volgende RF Seminars worden gehouden op:

De opzet

De bijeenkomst is specifiek bedoeld als middel om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen. Alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd.

Medio maart te Leiden
Medio juni te Dwingeloo of Universiteit Twente
Medio september HTC Eindhoven

U kunt zich via het contact formulier al aanmelden als toehoorder of spreker voor de aankomende serie RF Seminars in 2019/2020.

Inschrijven

De deelnamekosten bedragen €43,50, inclusief koffie/thee en een verzorgde lunch.

Inschrijven kan via het contactformulier.
Let op: Het aantal deelnemers per RF Seminar is beperkt i.v.m. de ruimte, en inschrijving vooraf is daarom noodzakelijk!