RF Seminar 2019-2020

CANCELLATION RF Seminar Bosch en Duin 28 maart 2020

Van hogerhand is besloten in de voor het RF Seminar geplande locatie vanwege de ontwikkelingen rond het Corona virus in de aankomende tijd geen grote bijeenkomsten te houden. Daarom moet het RF seminar in Bosch en Duin op 28 maart 2020 komen te vervallen.

De inschrijvers voor dit RF Seminar worden middels een aparte email hiervan op de hoogte gesteld.


Het jaarlijkse RF seminar over actuele onderwerpen voor de experimenterende zendamateur

Ieder jaar bemant een aantal bevriende zendamateurs op de jaarlijkse Dag van de Radiozendamateur als onderdeel van de zelfbouwactiviteiten een meetstand waarbij bezoekers hun apparatuur kunnen testen. Tijdens deze aktiviteit vinden er altijd wel een aantal interessante gesprekken over uiteenlopende onderwerpen plaats die vaak betrekking hebben op het nauwkeurig meten van RF grootheden.

Deze onderwerpen geven telkens weer aanleiding om die verder uit te diepen. Om dit te verwezenlijken organiseren we sinds 2011 het RF Seminar.

Het RF Seminar gaat over actuele onderwerpen die interessant zijn voor zendamateurs met interesse in de technische en wetenschappelijke achtergronden van hun experimenten, en een ontmoetingsplaats bij uitstek voor en door de experimenterende zendamateur.

Het jaarlijkse RF Seminar

De voordrachten op het RF Seminar worden voornamelijk gehouden door zendamateurs die specifieke kennis hebben over de besproken onderwerpen. Aanmelden als spreker kan via deze website.

Dit seizoen staan twee onderwerpen op het programma: de eliminatie van storingen binnen en buiten de shack, en de nanoVNA, een Vector Netwerk Analyser die in elk budget past.

  • Electromagnetische theorie gefocused op magnetisch materiaal
  • Ferriet en poederijzerkernen en hun toepassingen
  • Het gebruik van de Vector Netwerk Analyser bij het karakteriseren van componenten
De nanoVNA past in elk budget! (klik op het plaatje voor meer info)

De opzet

De bijeenkomst is specifiek bedoeld als middel om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen. Alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd.

Het programma 2019-2020 staat hier vermeld, maar kan in detail nog afwijken. Er zal gelegenheid zijn om in workshop verband ervaringen op te doen waarbij de deelnemers hun eigen apparatuur mee kunnen brengen.

De verschillende locaties

De RF seminars worden verspreid over het jaar op vier verschillende locaties gehouden, met ongeveer gelijke inhoud. Het eerste RF seminar uit deze serie van vier werd op 14 december 2019 gehouden in Bosch en Duin. Het tweede wordt gehouden op 28 maart 2020 in Leiden Bosch en Duin, de derde op 20 juni 2020 bij de radiotelescoop in Dwingeloo en de laatste uit deze serie op 19 september 2020 op de High Tech Campus in Eindhoven.

14 dec 2019 in Bosch en Duin (reeds geweest)
28 maart in Bosch en Duin geannuleerd
Van hogerhand is besloten in de voor het RF Seminar geplande locatie vanwege de ontwikkelingen rond het Corona virus in de aankomende tijd geen grote bijeenkomsten te houden. Daarom moet het RF seminar in Bosch en Duin op 28 maart 2020 komen te vervallen.
20 juni in Dwingeloo (nog 6 plaatsen beschikbaar)
19 sept High Tech Campus in Eindhoven (Vol, geen plaatsen meer beschikbaar)

U kunt zich via het contact formulier aanmelden als toehoorder of spreker voor de serie RF Seminars in 2019/2020.

Inschrijven

De deelnamekosten bedragen €43,50, inclusief koffie/thee en een verzorgde lunch. Het aantal plaatsen per locatie is beperkt en de catering vergt ook een nauwkeurige planning. Daarom is voorinschrijving noodzakelijk. Inschrijven kan via het contactformulier.