Het seminar over actuele onderwerpen voor de experimenterende zendamateur!

De volgende bijeenkomst van het RF Seminar is op zondag 16 april, met als onderwerp:

Theorie en praktijk van Frequentie- en Fase metingen met de tinyPFA

Voor het nauwkeurig meten van frequentie en fase, waren we in de achterliggende jaren aangewezen op professionele meetapparatuur van de bekende merken als HP/Agilent/Keysight etc,. Behalve dat deze meestal onbetaalbaar waren, ook in de surplus handel, was het grootste bezwaar, dat ze lomp en zeer zwaar waren. De Meetstand op de Dag voor de Radio Amateur gaf daar een goed beeld van. Het is dan ook zeer verheugend, dat er inmiddels een grote hoeveelheid goedkope en handzame meetspullen op de markt is gekomen, met veelal professionele eigenschappen. En het wordt helemaal boeiend, als er toepassingen worden ontwikkeld voor een apparaat, dat daar origineel helemaal niet voor ontwikkeld is.

Een prachtig voorbeeld is de tinyPFA, die recent is geintroduceerd tijdens een RF Webinar op 12 maart j.l. Het verheugt ons zeer, dat de bedenker hiervan, Erik Kaashoek PD0EK zijn geesteskind gaat bespreken.
In het eerste deel van de presentatie zal een overzicht gegeven worden van de verschillende methoden om frequentie en fase te meten, wat de inherente factoren zijn, die de meet nauwkeurigheid bepalen en welke technische mogelijkheden en belemmeringen er zijn om deze meetnauwkeurigheid te verbeteren. Tevens zal de meetmethode, gebruikt in de tinyPFA besproken worden, met een uitleg over de inherente beperkingen door het gebruik van de nanoVNA-H4 hardware.
In het tweede deel van de presentatie zal getoond worden, hoe je met de tinyPFA diverse frequentie- en fase metingen kunt doen, hoe je de meetresultaten kunt presenteren en hoe die metingen met de tinyPFA zich verhouden tot metingen met een professionele frequentie- en fase meter.

Kortom, mis dit niet op zondag 16 april a.s.
Let op: Deze bijeenkomst is een week later dan regulier ivm Pasen.

vy 73,
Programmacommissie RF-seminar

De presentaties beginnen zoals gebruikelijk om 15:00u.
Inloggen om je verbinding te testen kan vanaf 14.00u.

De presentaties van zondag 12 maart over het meten de eigenschappen van ringkernen door PA0VRE, de vereenvoudigde meetkamer door Henk PA0HKZ en de introductie van de tinyPFA door Timo PE1FOD , zijn binnenkort terug te kijken bij “Presentaties“.


Alle presentaties van deze en alle eerdere RF-webinars kun je terugvinden onder het kopje “Presentaties” in de menubalk hierboven.

Volg ook de discussies over deze en andere interessante onderwerpen op groups.io/rfseminar. Onze pagina op groups.io is specifiek bedoeld om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen, alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd!

Aanmelden als deelnemer van het RF-webinar
Aanmelden voor de RFSeminar groep op groups.io

Het RF-seminar gaat over actuele onderwerpen die interessant zijn voor zendamateurs met interesse in de technische en wetenschappelijke achtergronden van hun experimenten, en een ontmoetingsplaats bij uitstek voor en door de experimenterende zendamateur. De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld als middel om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen, alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd.

Technisch is het mogelijk opnames te maken van de RF-webinars, en deze te publiceren. We vragen je om dit niet te doen om de spontaniteit die deze webinars nu juist zo leuk maakt niet te ondermijnen. Opnames van de RF-webinars zijn (alleen) toegestaan voor eigen gebruik binnen de huiselijke kring. Zonder schriftelijke toestemming van alle daarin voorkomende personen mogen zulke opnames niet gedeeld of gepubliceerd worden. We rekenen op je begrip!

De activiteiten rond het RF Seminar laten zich het best omschrijven als het delen van kennis binnen een besloten vriendengroep van zendamateurs die geïnteresseerd is in de onderliggende techniek en theorie.
We maken voor onze mailings gebruik van de email provider LaPosta. Voor de webinars maken we gebruik van de BigBlueButton server.