Het seminar over actuele onderwerpen voor de experimenterende zendamateur!

Programma

Het RF Seminar gaat weer beginnen!

Na het zomerreces gaan we uitgerust en vol plannen weer van start met de RF-webinars op zondag 9 oktober.

Op onze oproep voor korte presentaties over ontwikkelingen in de afgelopen zomerperiode hebben diverse amateurs gereageerd. We hebben daardoor een aantrekkelijk start-webinar kunnen samenstellen met in totaal 4 presentaties:

14.30 – 14.45 Herman PA0VRE met Zelfbouw Transceiver
14.45 – 15.00 Koos PA0KDF met Polyfase Netwerk voor Zelfbouw Exciter
15.00 – 15.15 Bert PA1K met netleiders bijeenkomst Nederlands Talig Amateur Net (NTA)
15.15 – 17.00 Timo PE1FOD met het bepalen van de Excess Noise Ratio (ENR) van een ruisbron. De Excess Noise Ratio (ENR) is een eigenschap van een ruisbron – zoals een “ruisdiode” – die wordt gebruikt om het ruisgetal van versterkers te bepalen. Door te bepalen wat de ENR van de ruisbron is, wordt het bepalen van het ruisgetal van een versterker mogelijk. Met behulp van de ruisbron kan de uitgangsruis van een versterker gemeten worden aan de hand van twee ingangsruisniveaus, en door het meten van de uitgangsruisfactor (aangeduid als Y) kan het ruisgetal van de versterker worden bepaald zonder de versterkingsfactor te kennen. Dit is een vervolg op Timo’s eerdere presentatie over ruismetingen met een Spectrum Analyzer op 13 feb 2022.

LET OP: Om voldoende tijd te hebben is de aanvangstijd vervroegd naar 14.30 uur. Inloggen kan, zoals gewoonlijk vanaf 14.00 uur.

We kijken er alvast naar uit om iedereen weer te treffen bij het volgende RF-webinar op 9 oktober!

vy 73,
Programmacommissie RF-seminar

-.-

Volg ook de discussies over deze en andere interessante onderwerpen op groups.io/rfseminar. Onze pagina op groups.io is specifiek bedoeld om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen, alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd!

Aanmelden als deelnemer van het RF-webinar
Aanmelden voor de RFSeminar groep op groups.io

Het RF-seminar gaat over actuele onderwerpen die interessant zijn voor zendamateurs met interesse in de technische en wetenschappelijke achtergronden van hun experimenten, en een ontmoetingsplaats bij uitstek voor en door de experimenterende zendamateur. De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld als middel om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen, alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd.

Technisch is het mogelijk opnames te maken van de RF-webinars, en deze te publiceren. We vragen je om dit niet te doen om de spontaniteit die deze webinars nu juist zo leuk maakt niet te ondermijnen. Opnames van de RF-webinars zijn (alleen) toegestaan voor eigen gebruik binnen de huiselijke kring. Zonder schriftelijke toestemming van alle daarin voorkomende personen mogen zulke opnames niet gedeeld of gepubliceerd worden. We rekenen op je begrip!

De activiteiten rond het RF Seminar laten zich het best omschrijven als het delen van kennis binnen een besloten vriendengroep van zendamateurs die geïnteresseerd is in de onderliggende techniek en theorie.
We maken voor onze mailings gebruik van de email provider LaPosta. Voor de webinars maken we gebruik van de BigBlueButton server.