RF-seminar

RFSeminar discussie groep op groups.io
(aanmelden)

Het jaarlijkse seminar over actuele onderwerpen voor de experimenterende zendamateur

Het RF-seminar gaat over actuele onderwerpen die interessant zijn voor zendamateurs met interesse in de technische en wetenschappelijke achtergronden van hun experimenten, en een ontmoetingsplaats bij uitstek voor en door de experimenterende zendamateur. De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld als middel om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen, alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd. De RF-seminars worden verspreid over het jaar op vier verschillende locaties gehouden, met ongeveer gelijke inhoud.

In verband met COVID-19 zijn alle fysieke bijeenkomsten van het RF-seminar tot nader bericht afgelast.
De online RF-webinars, eerst gepland als een nevenactiviteit, beginnen populair te worden en zijn voorlopig een goed alternatief!

NIEUWS:

De handouts van de presentatie van Arie Kleingeld PA3A op 11 jan j.l.: “Smith diagram vanuit theorie en praktijk” staan nu ook op deze site, zie RF Webinar. Meer mooie artikelen van Arie over de nanoVNA , vind je op de website van de Dordtse Electronica Club!

De eerstvolgende bijeenkomst van het RF-webinar is op 14 feb 2021 om 15:00u.

De presentatie over de populaire Hermes Lite 2 (Makerfabs, sdr-radio, eHam) wordt dan verzorgd door Christiaan PA3FUN. Nadere details volgen nog.


Programma RF-webinar

14 feb Hermes Lite 2 door Christiaan PA3FUN

Aanmelden

Je kunt je als deelnemer van het RF-webinar aanmelden via de contact pagina.
Wellicht tot ziens op een van de komende RF-webinars!


Technisch gezien is het eenvoudig een opname te maken van de RF-webinars, RF-seminars of het Meetlab. We doen dit niet, en vragen jou ook dit niet te doen om de spontaniteit die deze webinars nu juist zo leuk maakt niet te ondermijnen. Opnames van de RF-webinars zijn alleen toegestaan voor eigen gebruik binnen de huiselijke kring. 
Zonder schriftelijke toestemming van alle daarin voorkomende personen mogen zulke opnames op geen enkele wijze gedeeld of gepubliceerd worden. We rekenen op je begrip!

Onze activiteit rond het RF Seminar, RF-Webinar en het Meetlab laat zich het best omschrijven als het delen van kennis binnen een besloten vriendengroep van zendamateurs die geïnteresseerd is in de onderliggende techniek en theorie. We maken voor de mailings gebruik van de email provider LaPosta. We maken voor de webinars gebruik van de BigBlueButton server.