Programma RF-webinar

Een webinar is een online presentatie op het web; een RF Webinar is een online presentatie in het kader van het RF Seminar op het web. De RF Webinars zijn ontstaan nadat fysieke bijeenkomsten van het RF Seminar door de corona pandemie niet langer mogelijk waren. Iedere tweede zondag van de maand proberen we weer een interessante lezing over een ander thema te presenteren.

Het RF webinar begint om 15:00 CET, en duurt ongeveer anderhalf uur. Inloggen om te testen is mogelijk vanaf 14.00u.

2024

26 mei
Egbert PH7KLM
Radiocommunicatie aan boord van een vliegtuig
In deze presentatie gaat Egbert PH7KLM vanuit zijn ervaring als verkeersvlieger in op de radiocommunicatie aan boord van een vliegtuig. Een vliegtuig heeft veel antennes, niet alleen voor VHF en HF voice communicatie met de verkeersleiding, maar ook voor andere systemen. Zoals ACARS, NDB en VOR radiobakens, ILS, Transponder, TCAS, Weerradar, Radarhoogtemeter, ELT, Noodstroom, etc. In deze presentatie bespreekt Egbert de bedieningspanelen en hoe deze systemen in de praktijk gebruikt worden. Ook de doorlopende technische ontwikkeling van deze systemen komt ter sprake.
28 april
Ernst
PA1EJO
Radionavigatie met satelliet technieken
Sinds het begin van de ruimtevaart was er een wens om te kunnen bepalen waar een gelanceerde satelliet is en tevens hoe de baanelementen zich in de toekomst gaan ontwikkelen. De meest voor de hand liggende manier is om dit met radiotechnieken te doen. De volgende stap was even voor de hand liggend, hoe kun je het verhaal omdraaien, bepaal als gebruiker op de grond (etc) je eigen positie en snelheid als je een radiosignaal van een satelliet, of een aantal satellieten ontvangt. GPS en tegenwoordig GNSS en ook het Franse DORIS systeem doen niet anders, het zijn radiotechnieken tussen een netwerk op aarde en de satelliet en weer terug naar de gebruiker. Hoe werkt het Franse Doppler navigatie systeem DORIS, hoe werkt GPS nu echt, en wat kunnen we er meer mee dan wat er op je smartphone zit? Tenslotte, hoe zit het met onze 23cm band? In het verleden is deze al beperkt door de komst van GPS maar sinds dat het Europese Galileo systeem er is krijgen we te maken met nieuwe beperkingen.
10 maart
Peter PA3BIY
Een Low Phase Noise Local Oscillator voor een high performance eigenbouw multi band VHF transceiver
In deze presentatie gaat Peter PA3BIY in op het ontwerp en de bouw van een lokale oscillator met zeer lage faseruis en spurious voor 50, 70 en 144 MHz, gebaseerd op een DDS. Coaxial Resonator (CRO) en deeltechnieken. Hoewel PLL’s vaak toegepast worden, is het moeilijk hiermee extreem lage waarden voor faseruis op VHF frequenties te bereiken. In dit ontwerp wordt daarom gebruik gemaakt van een hoge kwaliteit DDS, in combinatie met een CRO die op UHF oscilleert. De resulterende waarden van de faseruis zijn zowel bij 100 Hz als 10 kHz veel lager dan bij de meeste commerciële apparatuur wordt gevonden.
11 feb
Jac PA3DZL
70 en 23 cm Moonbounce met “eenvoudige middelen”
In deze presentatie zal Jac PA3DZL ingaan op de aanname dat je voor Moonbounce een grote antenne en veel vermogen nodig zou hebben. Dat is in de laatste decennia sterk veranderd, door de komst van digitale modes zoals WSJT-X, betere antennes, pre-amps en transceivers. Je kunt dus al beginnen met een normaal terrestrial station om Moonbounce QSO’s maken!
14 jan
Koos
PA0KDF
Ontwerp en bouw van een multi-purpose HF exciter met SSB opwekking via de fase-methode, met gebruikmaking van een polyfase netwerk.
De opzet van dit project was om met moderne kennis en toepassing van analoge technieken tot een nieuw ontwerp te komen dat aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van mijn station: 10 amateurbanden van 1.8 tot 30 MHz, modulatie AM. LSB. USB, shaped On/Off keying (CW, Hellschreiber), geïntegreerde spraakcompressor en ALC. Vanuit externe bronnen is I/Q modulatie mogelijk. De output bedraagt ca. 10 Watt pep. In deze presentatie wordt de integratie van de exciter in mijn station beschreven, aan de hand van blokschema’s en beschrijvingen van de onderdelen. Volledige schema’s zijn voor geïnteresseerden beschikbaar. Het ontwerp van het polyfase netwerk wordt behandeld, zo ook de modulatorschakeling met analoge multipliers. Meetresultaten van zijband- en draaggolfonderdrukking. In de tweede helft van de presentatie wordt ingegaan op basale aspecten betreffende spraakprocessing voor een SSB zender, zoals speech clipping en compressie, en hoe een goed werkende compressie schakeling kan worden opgezet. Ook de ontwerpeisen voor ALC circuits worden besproken. Tenslotte wordt een puls-shaping circuit behandeld dat zorgt voor minimale bandbreedte bij aan/uit schakelende modes als CW en Hellschreiber, en een simpele sequencer, om de zend/ontvangst omschakeling in de diverse delen van het station in de juiste volgorde te laten verlopen.

2023

10 dec
Wim
PE1WVD
Opblaasbare Magnetic Loop antenne voor 80 en 40 meter
bij velen ook bekend als de “Fietsband antenne”. In deze presentatie zal Wim in detail ingaan op de constructie en ervaringen met deze eenvoudig verplaatsbare magnetic loop antenne.
24 sep
Herman
PA0VRE
Van idee tot ontwerp van een HF transceiver
Herman PA0VRE heeft een transceiver volgens een geheel eigen ontwerp gebouwd. Een van de uitgangspunten die Herman bij zijn ontwerp hanteert, is dat hij gebruik wil maken van voorhanden onderdelen in de ruim voorziene junkbox. Zo zijn de befaamde mechanische middenfrequent filters van Collins in het MF-gedeelte terug te vinden. Ze lagen al een tijdje op toepassing te wachten, hi…!!!
Aan de hand van de schema’s wordt in detail ingegaan op de ontwerpkeuzes. De printen zijn zelf ontworpen en laten zien dat er goed over de details is nagedacht. Foto’s van de printen laten een mooi beeld zien van de opbouw. Verder heeft Herman door zijn uitgebreide meet lab de mogelijkheid om alles met metingen te valideren en te testen.
14 mei
Hans
PA0EHG
48 Jaar Amateurhistorie door Hans van Alphen PA0EHG/DC1EHG
De charme van Hans als spreker is, dat hij over een brede reeks van onderwerpen in onze hobby kan vertellen. Wij kennen hem oorspronkelijk als zeer actief op de hoge-, zo niet zeer hoge frequenties (47 GHz en hoger), met spraakmakende resultaten tijdens contesten en experimenten. Maar even gemakkelijk, zo lijkt het, switcht hij naar de HF banden, waar hij al jaren gedegen onderzoek doet naar diverse verschijnselen. Zo monitort hij continu het bekende 10mW baken van Robert PA0RYL op 3.555. 555 MHz. Recent heeft hij zijn amateurhistorie gepresenteerd tijdens de j.l. gehouden OTC Dag in Soestduinen. We zijn verheugd, dat hij bereid is om deze presentatie voor ons te verzorgen op 14 mei aanstaande.
16 april
Erik Kaashoek PD0EK
Theorie en praktijk van Frequentie- en Fase metingen met de tinyPFA
Het verheugt ons zeer, dat de bedenker van de tinyPFA, Erik Kaashoek PD0EK, zijn geesteskind gaat bespreken. In het eerste deel van de presentatie zal een overzicht gegeven worden van de verschillende methoden om frequentie en fase te meten, wat de inherente factoren zijn, die de meet nauwkeurigheid bepalen en welke technische mogelijkheden en belemmeringen er zijn om deze meetnauwkeurigheid te verbeteren. Tevens zal de meetmethode, gebruikt in de tinyPFA besproken worden, met een uitleg over de inherente beperkingen door het gebruik van de nanoVNA-H4 hardware.
In het tweede deel van de presentatie zal getoond worden, hoe je met de tinyPFA diverse frequentie- en fase metingen kunt doen, hoe je de meetresultaten kunt presenteren en hoe die metingen met de tinyPFA zich verhouden tot metingen met een professionele frequentie- en fase meter.
Let op: Deze bijeenkomst is een week later dan regulier ivm Pasen.
12 maart
PA0VRE
PA0HKZ
PE1FOD
Nieuwe mogelijkheden bepalen eigenschappen ringkeren, en zeer nauwkeurige frequentiemetingen met een nanoVNA-H4
Herman PA0VRE over nieuwe functionaliteit voor het bepalen van de eigenschappen van ringkernen met het programma nanoVNA-Saver. Henk PA0HKZ over een vereenvoudiging van de “Meetkamer” die daarbij gebruikt wordt. Timo PE1FOD over nieuwe mogelijkheden om eenvoudig en snel zeer nauwkeurige frequentiemetingen te doen met een “Phase Frequency Analyzer”, op een NanoVNA-H4 met de nieuwe experimentele “TinyPFA” software van Erik Kaashoek PD0EK.
12 feb
Herman PA0VRE
Martin PE1BIW
Robert PA0RYL
Ontwikkkeling van een VFO met een Direct Digital Synthesizer (DDS)
Door samenwerking van een paar amateurs is een VFO met een Direct Digital Synthesizer (DDS) ontwikkeld. Herman PA0VRE is de hardware ontwikkelaar, gesteund door Martin PE1BIW voor de software. Robert PA0RYL heeft dit toegepast in zijn TR7 transceiver. In deze presentatie doen zij verslag van hun ervaringen. Toen Herman, PA0VRE begon aan een zelfbouw transceiver stootte hij op de software voor een DDS, die Martin, PE1BIW gemaakt had, en die ook door Fred, PA0MER gebruikt werd in het superwiel. Herman besloot daar gebruik van te maken voor een eigen DDS board met de AD9850 en een Arduino Nano. Toen dit in de ronde van PA3GZK ter sprake kwam, was het idee dan ook al snel geboren om dit ontwerp ook voor de aansturing van de Drake TR7 te gebruiken. Jan, PA1JT heeft de informatie daarover aangedragen, en Robert, PA0RYL kreeg van zijn vriend Graham het idee aangereikt om het geheel te voorzien van een spraakmodule, zodat het ook voor slechtziende amateurs goed bruikbaar werd. Martin, PE1BIW heeft de software daarop aangepast. Tenslotte werd er door Jos, PA3ACJ, op aanwijzing van Dick, PA2DW een behuizing ontwikkeld voor deze remote VFO voor de Drake TR7.
8 jan
Bob
ON9CVD
Netwerk en antenne analysers
Netwerk analysers zijn lang het domein geweest van de goed ingevoerde professional, in dienst van grotere firma’s, die deze kostbare meetinstrumenten konden betalen. Tegenwoordig zijn deze instrumenten door vele ontwikkelingen op SW en HW gebied in andere uitvoeringen veel goedkoper geworden en daarmee binnen het domein van de radioamateur beland. In deze zelfde tijd heeft de eenvoudige antenne analyzer (SWR meter) een verder gaande ontwikkeling doorgemaakt, waarmee het onderscheid tussen de prestaties van de amateur instrumenten en de professionele netwerk analyzer kleiner werd. De kennis voor het gebruik van dit soort hoogwaardige meetinstrumenten is er echter niet minder op geworden. Het heeft daarom zin de basis principes van dit soort meetinstrumenten nog eens nader te bekijken en de mogelijkheden van diverse uitvoeren naast elkaar te leggen.

2022

11 dec
Arie
PA3A
Ervaringen met EZNEC, wat kun je ermee
Arie Kleingeld PA3A gebruikt het antenne simulatie programma EZNEC al meer dan 20 jaar. Aangezien EZNEC tegenwoordig gratis downloadbaar is (!) geeft Arie er een lezing over. Vele voorbeelden, tips en valkuilen passeren in deze lezing de revue. Het is geen workshop of cursus om EZNEC te gebruiken, en ook geen handleiding (die is al dik en grondig). Deze lezing is een introductie in het modelleren van antennes, in dit geval met behulp van EZNEC. Verder een demonstratie van enkele mogelijkheden van EZNEC, antwoorden op een aantal antenne vragen, en voorbeelden van gemaakte antennes en conclusies. Samenvattend: Mits je bij het simuleren rekening houdt met de beperkingen van NEC, kun je met EZNEC verschrikkelijk veel leren over antennes en hun ‘gedrag’.
9 okt
Herman PA0VRE
Koos PA0KDF
Bert PA1K
Timo
PE1FOD
14.30 – 14.45 Herman PA0VRE met Zelfbouw Transceiver
14.45 – 15.00 Koos PA0KDF met Polyfase Netwerk voor Zelfbouw Exciter
15.00 – 15.15 Bert PA1K met Netleiders bijeenkomst Nederlands Talig Amateur Net (NTA)
15.15 – 17.00 Timo PE1FOD Het bepalen van de ENR van een ruisbron.
Deze keer gaat Timo in op het meten van de ENR van een ruisbron. De Excess Noise Ratio (ENR) is een eigenschap van een ruisbron, zoals een “ruisdiode”, die wordt gebruikt om het ruisgetal van versterkers te bepalen. Door te bepalen wat de ENR van de ruisbron is, wordt het bepalen van het ruisgetal van een versterker mogelijk. Met behulp van de ruisbron kan de uitgangsruis van een versterker gemeten worden aan de hand van twee ingangsruisniveaus, en door het meten van de uitgangsruisfactor (aangeduid als Y) kan het ruisgetal van de versterker worden bepaald zonder de versterkingsfactor te kennen. Dit is een vervolg op Timo’s eerdere presentatie over ruismetingen met een Spectrum Analyzer op 13 feb 2022.
8 mei
Erik Kaashoek PD0EK
De TinySA, een unieke low-cost Spectrum Analyzer
Een Spectrum Analyzer levert in combinatie met een Tracking Generator een veelzijdige en waardevolle meetopstelling op, een wens van menig amateur. Maar de beschikbaarheid bleef tot voor kort beperkt tot surplus professionele exemplaren voor vaak toch noch forse bedragen. Met de komst van Rigol, Siglent en andere, vaak Chinese fabrikanten, zijn er daarnaast ook betaalbare moderne Spectrum Analyzers beschikbaar gekomen. Maar ook die vergen toch nog een investering die voor velen onbereikbaar is.
Gelukkig kwamen er recent nog goedkopere maar kwalitatief zeer bruikbare slimme meetapparaten beschikbaar, zoals de nanoVNA, die al eerder aan bod kwam in RF Webinars, en de TinySA, een volwaardige Spectrum Analyzer in het formaat van de nanoVNA.
We zijn dan ook bijzonder verheugd dat nu de ontwerper van de “TinySA“, Erik Kaashoek PD0EK, bereid is om uit de doeken te doen hoe hij tot het ontwerp van deze slimme, kleine en voor iedereen betaalbare Spectrum Analyzer is gekomen, en de functies en mogelijkheden daarvan. Erik heeft de zelfbouw van meetapparatuur als hobby en is van daaruit betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de nanoVNA, LiteVNA en LibreVNA.
De presentatie is in het Nederlands.
Mis dit niet!
10 apr
Arie PA3A
Smith Chart “Booster”
(een herhaal-lezing over de Smith Chart)
De zgn. Smith Chart (genoemd naar de verzinner ervan) is een standaard scherm   op de nu enorm populaire nanoVNA’s. Hierdoor is deze chart meer in de belangstelling  komen te staan in de zendamateur wereld. Helaas wordt deze vaak ook weer terzijde  geswiped, omdat die krullen er toch  wat ingewikkeld uitzien op zo’n schermpje.  Nu kun je over de Smith Chart ook heel ingewikkeld doen. Door veel wiskunde en getallen  te gebruiken, óf meteen wat plaatjes te presenteren met termen als ‘Moebius transformatie’  maak je beslist de blits. Echter in zo’n vliegende start wordt voorbij gegaan aan de roots  van de Smith Chart.  Waarom is-t-ie gemaakt en wat heeft dat met antennes en aanhangende coaxkabels te maken.  Wat zie je er nu eigenlijk aan als zendamateur.    De uitleg van Arie Kleingeld PA3A begint bij wat de gemiddelde zendamateur in Nederland weet  van antennemetingen. Omdat er ook aandacht wordt besteed aan de basis van de Smith Chart, zien  we in de loop van het verhaal de logica en speelse eenvoud van de chart tevoorschijn en zien  wat voor een briljant plaatje het eigenlijk is. Thank you Mr. Smith.  De lezing eindigt met een demo waarin de Smith Chart wordt gebruikt om willekeurige antenne  impedanties aan te passen. Niet met trial en error (draai maar aan de knoppen), maar in één keer  de juiste spoel en condensator waarden van een tuner instellen zonder te missen.  Het wordt vast ook een leuke lezing… niet alleen maar interessant. 
13 mrt
Ernst PA1EJO
EMC problematiek veroorzaakt door PV installaties
In de huidige energie transitie zijn zonnepanelen met de bijbehorende  omvormers niet meer weg te denken uit het straatbeeld. PV installaties  worden door veel radioamateurs genoemd als een groot probleem, bij de  ontvangst op amateurbanden is dit soort storing goed te merken zowel op  de HF maar ook op een aanzienlijk deel van de VHF. Als amateur zul je  een beetje “out of the box” te werk moeten gaan om iets tegen de PV  installatie storing te doen. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om de  ontvangst op de HF banden aanzienlijk te verbeteren. Bovendien zijn er  talrijke alternatieven voor zendamateurs om het probleem van PV  installatie storing grotendeels te vermijden. De vraag kan gesteld  worden of het grootschalig plaatsen van PV installaties in Nederland  onbeperkt mogelijk blijft omdat radiofrequenties tot en met de VHF  gebruikt worden oa in de luchtvaart maar ook voor allelei andere  publieke diensten. Eerdere inspanningen vanuit de amateurgemeenschap  hebben geleid tot oplossingen om bv PLC schakelingen voorzien van notch  filters. Voor omvormers in PV installaties, en wellicht ook laadpalen  voor elektrisch vervoer die dadelijk wellicht draadloos worden, is het  raadzaam vooruit te denken om onnodige EMC problematiek later te voorkomen.
13 feb
Timo PE1FOD
Ruisfactor en ruisgetal bepalen met een Spectrum Analyzer
Het bepalen van de ruisfactor/ruisgetal is de stille wens van menig amateur,  zeker van de groep die regelmatig met zelfbouw bezig is. Maar ook andere gebruikers  van gekochte spullen, hebben daar belangstelling voor. Maar het bepalen van de ruisfactor  is niet gemakkelijk. Het vergt hoogwaardige-, nauwkeurige- en stabiele meetspullen, die  niet iedereen tot zijn beschikking heeft. Ook de ruisbron is een uitdaging. RF Seminar teamlid  Timo PE1FOD is een zeer ervaren ontwerper en constructeur van hoogwaardige schakelingen, met  nadruk op het RF domein. Eerdere presentaties en publicaties zijn daar het resultaat van.  Deze keer heeft hij in de combinatie van een Spectrum Analyzer en een ingenieus rekentool,  een toegankelijke manier ontwikkeld om betrouwbare wijze de ruisfactor te bepalen.
Aan de orde komen o.a.:
– Ruisfactor en Ruisgetal
– De meetopstelling
– Ruisbron
– Tools
– Hoe werkt het
– Het rekenwerk
– Kalibratie en meten
– Vergelijking HP <> Spectrum Analyzer
9 jan
Hans PA0EHG
Open vragen over mogelijke HF-effecten van Tonga vulkaanuitbarsting
– ingelaste onderlinge discussie –
De barometergrafiek die Henk PA0HKZ hier in JO22PC op 20 januari registreerde, toont duidelijk de short-path drukgolf van de Tonga vulkaanuitbarsting rond 21:00 uur. Ook de long-path drukgolf is zichtbaar. Begin deze week is de vraag gesteld aan Hans PA0EHG of hij in zijn waarnemingen van het 10mW-baken op 3,555555 MHz iets terug kon vinden van de vulkaanexplosie bij de Tonga eilanden, afgelopen weekend. Tot zijn en onze verbazing, bleek dat zo te zijn; zelfs in significante mate. Dat roept natuurlijk vele vragen op. Het leek ons interessant, om hier extra aandacht aan te besteden in de vorm van een ingelaste onderlinge discussie. We hebben Hans PA0EHG bereid gevonden om een korte presentatie te geven over zijn bevindingen. Daarna willen we graag met jullie in gesprek over ‘wat hier aan de hand is’. Hans benadrukt dat hij met evenzoveel vragen zit, dus verwacht geen expliciete verklaringen.
9 jan
Bob ON9CVD
Enkele zaken rondom het gebruik en de toepassing van Antenne Tuners, en waarom enige achtergrond kennis daarbij onontbeerlijk is!

2021

12 dec
PE1RXJ
QRP-EME (zoals ontwikkeld voor JOTA-JOTI).
Technische ins en outs, detail problemen en oplossingen, testen met afstemmen op onzichtbare websdr signalen, waaronder oefenen met decoderen van extreem zwakke wsjt – jt65 signalen antenne perikelen, TRX instabiliteit.      
14 nov
PA3FWM
Maxwell, de Maxwellians en de ionosfeer
Het verheugt ons zeer, dat we Pieter-Tjerk PA3FWM bereid hebben gevonden, om onze kennis en inzichten in de wetten van Maxwell te vergroten. De wetten van Maxwell beschrijven elektriciteit en magnetisme en vormen daarmee uiteindelijk de basis van onze hobby. Deze presentatie gaat over wat deze wetten in essentie betekenen, en hoe Maxwell en zijn volgelingen daarmee de basis legden voor de radiotechniek. Tot slot passen we deze wetten toe om te begrijpen hoe de ionosfeer onze signalen reflecteert.
17 okt
PA3ECT
De lus antenne met een dominant magnetisch veld, praktisch bekeken
Aan de orde komen diverse lus antennes waarmee Hans in de afgelopen jaren goede ervaringen heeft opgedaan, zoals:
– De kleine magnetic loop voor 80 meter.
– De grote loop voor 80 meter.
– Diverse mobiele magnetic loop antennes voor op de auto.
– Delta vorm grotere loop voor veldantenne “magdelta loop” voor 80 en 160 meter.
– Kleine loop antenne voor 2 meter.
Veel praktische ervaringen met enige technische onderbouwing!
19 sep
HB9CVQ
Technische uitdagingen in HF-mobiele antennes voor 160/80 en 40m op rijdende voertuigen, met experimenten en simulaties
Vanuit de praktijk van mobiele QRP en een overzicht van “State of the Art” compacte commerciële antennes voor amateurgebruik neemt Andy HB9CVQ ons mee naar de onderliggende elektromagnetische theorie over verticals en loop antennes, en de factoren die de stralingsefficiëntie van zulke “elektrisch kleine” antennes bepalen. Door een complexe simulatie van voertuig, banden, antenne en de aarde daaronder heeft hij onderzocht wat de invloed van ieder van deze onderdelen is op de “Absolute Gain” in vergelijking met referentie antennes. Daarbij heeft hij ook naar de veiligheid voor de gebruiker gekeken, en de resultaten van zijn simulaties experimenteel vergeleken met echte antennes. Door deze aanpak is deze presentatie niet alleen interessant voor amateurs die een mobiele antenne voor de HF-banden op hun auto willen zetten, maar vooral ook voor eenieder die wat meer wil begrijpen over de werking van antennes, en de invloeden van de omgeving op het functioneren daarvan.
11 juli
PA0SIM
HF-ontvangst vergelijken met WSPR
We zijn verheugd dat Jan Simons PA0SIM ons wil bijpraten over zijn nieuwste ontwikkelingen. We kennen Jan van eerdere presentaties samen met Loek PE0MJX over de opzet en werking van de welbekende en vermaarde WebSDR in Maasbree.Recent heeft hij in Electron van Juli 2021 verslag gedaan van nieuwe experimenten met WSPR voor het objectief vergelijken van de SNR van verschillende antennes of ontvangstlocaties over een langere periode. In deze presentatie zal hij dit uitgebreid toelichten, en zoals altijd is er natuurlijk zeker gelegenheid tot het stellen van vragen.
13 juni
PA2S
Tussen schemer en dageraad
Henk PA2S neemt u mee naar de schatkamer van de nachtelijke ionosfeer, die tussen avondschemer en ochtendgloren vele verrassingen in petto heeft. Naast theoretische achtergronden zullen ook diverse praktische kanten worden belicht, zoals tijdstippen van de gunstige omstandigheden. Ook zal worden uitgelegd waarom bepaalde gebieden op aarde juist veel lastiger te bereiken zijn. Een waarschuwing is wel op zijn plaats. Want als je eenmaal gegrepen bent door het eigenzinnige karakter van de ionosfeer, laat het je niet meer los!
9 mei
PA0EHG
Drie jaar propagatiemetingen op 80 meter
Theoretische achtergronden en verklaringen door Hans PA0EHG op basis van drie jaar continue observeren van het 10mW baken van Robert PA0RYL op 3.555,555 kHz.
11 apr
PE1RXJ
Meteoren detecteren door middel van radiosignaalreflectie
Nauwkeurig tellen en meten van meteorenregens met de webSDR www.camras.nl die opgesteld staat bij de radiotelescoop in Dwingeloo. Welke apparatuur heb je nodig om dit zelf te doen, en hoe ingewikkeld of simpel is het?
14 mrt
PE3ES/F4VTQ
Open Source herconfigureerbare instrumenten
Moderne laboratorium meetapparatuur die je ook nog als SDR kunt gebruiken, de Red Pitaya STEMlab en SDRlab: niet alleen voor WSPR en FT8
14 feb
PA3FUN
Moderne zelfbouw projecten
Christiaan PA3FUN over de Hermes-Lite. Introductie over SDR, en beschrijving van de hardware, software, toepassingen en praktijkervaringen met de Hermes-Lite
10 jan
PA3A
HF techniek
Smithdiagram vanuit theorie en praktijk
13 dec
PA0EHG
SHF experimenten
SHF-bakenmetingen
22 nov
PA3GIL
-vervolg-
Meetinstrumenten

Nanne schetst een beeld van de Siglent SSA3021X
Spectrum Analyzer aan de hand van de specificaties
en een aantal demonstraties
8 novPA0VRE
PE1FOD
Meetinstrumenten
Meetapparatuur is essentieel voor experimenterende
en zelfbouwende radioamateurs. Maar welk meetgerei
is dan essentieel, en wat kun je er dan precies mee?
– de NanoVNA
– de DG8SAQ VNWA
11 okt
PA0PLT
HF-QRO-techniek
Armpjedrukken met Lorentzkrachten, stenen breken
met een vonkzender en aankondiging bezoek TUE
27 sep
PE1FOD
Moderne zelfbouw projecten
High Performance Buffer Amplifier om het 10MHz
signaal van een Rubidium referentie in de shack te
verdelen naar verschillende meetapparaten, zoals de
meetzender, counter, spectrumanalyzer en fasemeter.
13 sepHF-QRO-techniek
deze lezing verplaatst naar 11 okt
30 augRF-webinar ‘plus
Tussentijds webinar met de highlights van de presentatie
van 9 aug, uitdieping en verduidelijking
9 aug
PA0SIM en
PE0MJX
Realisatie van een WebSDR in de regio Venlo
In dit RF-webinar bespreken Jan PA0SIM en Loek PE0MJX
de realisatie van een WebSDR in Maasbree. Zij geven
antwoord op de vragen:
Waarom een WebSDR? Hoe zoek je een geschikte locatie
en hoe installeer je een WebSDR? Wat betekent het om
een WebSDR te configureren? Waarom is het technisch
interessant en uitdagend? Aan de orde komen onder-
werpen als locatie en antenne keuze, dynamisch bereik,
gebruikte ontvangers en het optimaal gebruiken van
het beperkte dynamisch bereik tgv. 8-bits kwantisatie
2 aug
PE1CMP
RF-webinar ‘plus
Tussentijds webinar met de highlights van de presentatie
van 12 juli, uitdieping en verduidelijking
12 juli
PE1CMP
Moderne VHF/UHF experimenten
Tijd ontvangst en interne redistributie vanGPS en Galileo.
Onderwerpen: GPS, Galileo, CDMA, publieke breedbandige
signalen ontvangen met analoge en digitale middelen en
met behulp van correlatie, praktijk en theorie.
28 juniRF-webinar ‘plus
Tussentijds webinar met de highlights van de presentaties
van 14 juni, vraag en antwoord sessie
14 juni
PA0RYL
PA0HKZ
PE1FOD
PA0VRE
Karakteriseren van ringkernen
– De betekenis van μ
– Meetkamer en Minimeetkamer
– μ-bepaling met de DG8AQ VNWA
– μ-bepaling met de nanoVNA
10 mei
PA0PLT
PA0PLT
PA0PLT
PA0SIM
Spice simulatie software 
– Inleiding LT-Spice
– voorbeeld 1: ssb-modulator Drake TR-4C
– voorbeeld 2: ratio-detector Collins 618S-1
– de Simetrix simulator