Author Archives: PAoRYL

Excursie tijdens RF Seminar Leiden op 23 maart 2019

By   4 februari 2019

Tijdens het RF Seminar in Leiden op 23 maart bestaat de mogelijkheid om een bezoekje te brengen aan de ESR Spectrometers in het Huijgens Laboratorium van de Rijksuniversiteit. Een aanrader voor hen die het eens hogerop willen zoeken.

Op de 8e verdieping staan een aantal spectrometers die op verschillende frequenties werken n.l. 9,5GHz, 95 GHz, en 275 GHz. Het is de moeite waard om dat alles eens te bekijken. 

Jos Disselhorst, PA3ACJ  zal de rondleiding verzorgen.

De opstelling van de ESR spectrometer in het Huygens Laboratorium. De pseudo-optische componenten zijn geplaatst boven een supergeleidende magneet die het hoge magneetveld (tot 10 T) genereert. De magneet wordt gekoeld met vloeibaar helium. In de kern van deze magneet bevindt zich een trilholte met daarin het te onderzoeken preparaat.

Meetlab tijdens DvdRA in 2015

By   1 februari 2019

In het Jaar 2015 hebben we geen RF Seminar georganiseerd maar wel het Meetlab op de Dag van de radioamateur op 7 november in Apeldoorn

Robert PA0RYL in gesprek met Nanne PA3GIL bij het Meetlab op de DvdRA in 2015

4e RF Seminar – 2014

By   1 februari 2019

Het programma van het 4e RF Seminar was:
(Links verwijzen naar de originele presentatie als PDF)

1. Mr Smith, hoe maakt U het? Een hernieuwde kennismaking met het Smith Diagram, SWR en Return Loss door Robert Langenhuysen, PA0RYL
2. Rigol Meetapparatuur door Antoon Milatz, AR Benelux.
3. Een meethulpje voor de Rigol DSA815 (Slimme software om scherminhoud te gebruiken) door Nico Bos, PA3ESH
4. Het raadsel van de Nachtfee (Een verhandeling over slimme RF technieken uit vervlogen tijden) door Arthur Bauer, PA0AOB
5. Recording en Real Time Spectrum Analyse (Meetervaringen met de TEP/Signalhound) door Mark-Jan Bastian.
6. Zelfbouw Reflectiemeetbruggen ( Essentiele hulpmiddelen bij het meten van RF grootheden) door Jos Disselhorst, PA3ACJ
7. GPS gestuurde Rb met geintegreerde NTP server (Ontwikkeling op BeagleBone Black voor het in de pas houden van een Rubidium Frequentiestandaard) door Paul Boven, PE1NUT
8. S-Parameters (Een eerste kennismaking) door Robert Langenhuysen, PA0RYL
9. Tips & Tricks voor de DG8SAQ VNWA (Toepassingen en handige weetjes voor deze Vector network Analyser door Robert Langenhuysen ,PA0RYL en Timo Lampe, PE1FOD
10. Precisie tijdoverdracht (… en wat er allemaal mis kan gaan) door Henk Peek, PA0HZP

Op zaterdag 23 december 2014 werd in Bosch en Duin het vierde RF Seminar gehouden. Het thema van het Meetsiminar in 2014 was het nauwkeurig meten van grootheden die we als radioamateur in de praktijk tegenkomen. In een samenspel van theorie en praktijk werd gepoogd om de soms wat abstracte begrippen te verbeelden.

Even bijkomen tijdens de verzorgde lunch bij het 4e RF Seminar in 2014

3e RF Seminar – 2013

By   1 februari 2019

Het 3e RF Seminar werd in 2013 gehouden op zaterdag 14 december in Bosch en Duin.

Het programma was:
(De links verwijzen naar de originele presentatie als PDF)

1. Inleiding Smith Charts door Robert Langenhuysen, PA0RYL
2. De HF Vermogensversterker: het bepalen van de bron en belastingsimpedantie voor de vermogenstransistor voor optimal versterkergedrag, door Remi Tuijtelaars
3. Het gebruik van FFT’s bij nauwkeurige frequentiemetingen door Paul Boven, PE1NUT
4. Faseruismetingen tot -150dBc/Hz met Rigol DSA815TG Spectrum Analyzer door Onno de Meijer, PA3AKP
5. Het opzetten, onderhouden en gebruiken van Time Servers door Remco den Besten, PA3FYM
6. Smith Chart en IEEE software door Robert Langenhuysen, PA0RYL
7. Raspberry Pi & Arduino door Robert Langenhuysen, PA0RYL

Literatuur en links:

3e RF Seminar op 14 dec 2013 in Bosch en Duin

2e RF Seminar – 2012

By   1 februari 2019

Het Programma van het 2e RF Seminar zag er als volgt uit:
(Links verwijzen naar de originele presentatie als PDF)

GPIB Interfaces en precisiemetingen met KE5FX software (Time interval, Allan deviation, Fase en frequentie, Lady Heather Thunderbolt GPSDO , etc.) door Robert Langenhuysen, PA0RYL
Meetresulaten van high precision oscillatoren (Xtal, DCF77, Rb, GPSDO) door Timo Lampe, PE1FOD
Gebruik van moderne low cost high quality spectrumanalyzer met tracking generator door Jos Disselhorst, PA3ACJ
Bespreking gemeten oscillatoren. Details van het GPS signaal, door Paul Boven (PE1NUT)

Referenties en links

Het Meetseminar in Bosch en Duin was een vervolg op het eerste meetseminar dat in 2011 gehouden is voor en door een kleine groep radioamateurs met passie voor nauwkeurige metingen waarbij meten van frequentiestabiliteit, o.a. d.m.v. fasemetingen, centraal staat.

Ook dit jaar werden een aantal mensen bereid gevonden om hun ervaringen met ons te delen. Naast Timo Lampe, PE1FOD waren dat Jos Disselhorst die vertelde over zijn Rigol spectrumanalyser, en Paul Boven die, met het oog op frequentiestabiliteit, ons inlichtte over de eigenschappen van het GPS signaal zoals hij dat met de Dwingeloo Telescoop gemeten heeft.
Er werd gelegenheid geboden om al dan niet zelf gebouwde apparatuur zoals oscillatoren van diverse pluimage, fasemeters en meetsoftware mee te nemen en te laten zien. Er was zelfs in beperkte mate gelegenheid om en passant metingen uit te laten voeren aan eigen oscillatoren.
Een van onze deelnemers had aangeboden om als sponsor voor de zaalhuur op te treden. AR Benelux, de leverancier van de door Jos meegebrachte Rigol spectrum analyzer, was bereid gevonden de maaltijden te sponsoren. Hierdoor bleven de kosten voor de catering tijdens dit seminar beperkt tot enkele euro’s per deelnemer.

1ste RF Seminar – 2011

By   1 februari 2019

Op 17 december 2011 werd het eerste RF Seminar gehouden.

Bij die gelegenheid werden ook een aantal Rb oscillatoren overhandigd aan die deelnemers die meegedaan hadden om gezamenlijk deze 10 Mhz referentiestandaards aan te schaffen.

Met een groep van 15 man werd een meetbijeenkomst georganiseerd in Bosch en Duin waar allerlei aspecten over Rb oscillatoren en aanverwante zaken aan de orde kwamen en we een heleboel digitale informatie aan de liefhebbers mee hebben kunnen geven.