By   1 februari 2019

Het Programma van het 2e RF Seminar zag er als volgt uit:
(Links verwijzen naar de originele presentatie als PDF)

GPIB Interfaces en precisiemetingen met KE5FX software (Time interval, Allan deviation, Fase en frequentie, Lady Heather Thunderbolt GPSDO , etc.) door Robert Langenhuysen, PA0RYL
Meetresulaten van high precision oscillatoren (Xtal, DCF77, Rb, GPSDO) door Timo Lampe, PE1FOD
Gebruik van moderne low cost high quality spectrumanalyzer met tracking generator door Jos Disselhorst, PA3ACJ
Bespreking gemeten oscillatoren. Details van het GPS signaal, door Paul Boven (PE1NUT)

Referenties en links

Het Meetseminar in Bosch en Duin was een vervolg op het eerste meetseminar dat in 2011 gehouden is voor en door een kleine groep radioamateurs met passie voor nauwkeurige metingen waarbij meten van frequentiestabiliteit, o.a. d.m.v. fasemetingen, centraal staat.

Ook dit jaar werden een aantal mensen bereid gevonden om hun ervaringen met ons te delen. Naast Timo Lampe, PE1FOD waren dat Jos Disselhorst die vertelde over zijn Rigol spectrumanalyser, en Paul Boven die, met het oog op frequentiestabiliteit, ons inlichtte over de eigenschappen van het GPS signaal zoals hij dat met de Dwingeloo Telescoop gemeten heeft.
Er werd gelegenheid geboden om al dan niet zelf gebouwde apparatuur zoals oscillatoren van diverse pluimage, fasemeters en meetsoftware mee te nemen en te laten zien. Er was zelfs in beperkte mate gelegenheid om en passant metingen uit te laten voeren aan eigen oscillatoren.
Een van onze deelnemers had aangeboden om als sponsor voor de zaalhuur op te treden. AR Benelux, de leverancier van de door Jos meegebrachte Rigol spectrum analyzer, was bereid gevonden de maaltijden te sponsoren. Hierdoor bleven de kosten voor de catering tijdens dit seminar beperkt tot enkele euro’s per deelnemer.