Category Archives: Actueel

RF seminar 20 juni Dwingeloo gaat niet door

By   22 april 2020

Ongetwijfeld heb je gehoord dat de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus wat bijeenkomsten betreft voorlopig gehandhaafd blijven. Dit raakt ook het RF seminar dat we op 20 juni in Dwingeloo gepland hebben.

Namens de sprekers en organisatie die, net als ik, naar dat RF seminar toe leefden, moet ik helaas melden dat dit RF seminar niet door kan gaan.
De deelnemers aan het RF seminar in Dwingeloo op 20 juni ontvangen daarover ook per email bericht.

Ik verwacht dat we de informatie die we tijdens de RF seminars zouden presenteren ook via de RF webinars kunnen delen. We houden je via de standaard mailings op de hoogte van de ontwikkelingen die de RF seminars en webinars betreffen.

vy 73
Robert, PA0RYL

Deel je kennis via het RF-webinar

By   18 april 2020

Afgelopen zondagmiddag hebben bijna 70 deelnemers tegelijkertijd deelgenomen aan het RF-webinar. Het ging daarbij met name om te testen of het systeem dat we gebruiken (BigBlueButton) voor ons doel goed bruikbaar is, met name wanneer het aantal gelijktijdige deelnemers wat groter is. Uit die praktijktest bleek dat het uitstekend functioneerde. Dat betekent dat we BBB ook in de toekomst blijven gebruiken.

Het RF-webinar is met name bedoeld als laagdrempelige mogelijkheid voor zendamateurs  om hun technische kennis te delen. Handig daarbij is met name het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen zoals PowerPoint, Excel sheets, foto’s, video’s  maar ook werkende applicaties zoals SDR-software of zelf ontwikkelde applicaties.

We zijn nu bezig om de agenda van de aankomende RF-webinars in te vullen. Een aantal amateurs hebben zich al aangemeld voor een presentatie via het RF-webinar; de vuistregel is dat de duur ongeveer 20 minuten is.

Denk eens na of je iets wil laten zien op een van de aankomende RF-webinars. Je kunt ons dat laten weten door het beantwoorden van deze mail of het aanmelden op de website rfseminar.nl.

We zijn ook bezig met het formeren van een programmacommissie. Wellicht is dat  iets voor je.

Als je wil oefenen met de BBB-applicatie dan kan dat via de volgende link:

https://test.bigbluebutton.org/

Het enige wat je verder nodig hebt is een pc met internetverbinding.

Tot ziens bij een van de volgende RF-webinars,

Namens het team van de RF-webinars,

Robert, PA0RYL 

Nieuwe data voor het RF Webinar

By   14 april 2020

Na het geslaagde eerste Webinar op 12 april hebben we hier en daar wat gesondeerd betreffend de gewenste frequentie van de RF Webinars, en daaruit kwam dat eenmaal per maand geadviseerd werd. Voorstel is de 2e zondag van de maand, van 16:00-18:00.

De eerstvolgende RF Webinars zijn dus op:

– 10 mei 2020
– 14 juni 2020.
– 12 juli 2020
– 9 augustus 2020
– 13 september 2020
– 11 october 2020
– 8 november 2020
– 13 december 2020

steeds op zondag van 16:00-18:00u

CANCELLATION RF Seminar Bosch en Duin 28 maart 2020

By   12 maart 2020

Van hogerhand is besloten in de voor he RF Seminar geplande locatie vanwege de ontwikkelingen rond het Corona virus in de aankomende tijd geen grote bijeenkomsten te houden. Daarom moet het RF seminar in Bosch en Duin op 28 maart 2020 komen te vervallen.

De inschrijvers voor dit RF Seminar worden middels een aparte email hiervan op de hoogte gesteld.

RF-Seminar 28 maart verplaatst naar Bosch en Duin

By   30 januari 2020

Afgelopen week ontvingen we het bericht dat de faciliteiten van de Leidse Instrumentmakers School, door gewijzigde regelgeving in het weekend niet meer beschikbaar zijn voor het RF-seminar dat daar op 28 maart gepland staat. We hebben daarom naar een vervangende locatie in de buurt van Leiden gezocht, maar hebben niets gevonden dat in aanmerking komt en binnen het budget valt.

De locatie in Bosch en Duin, waar ook in december het RF-seminar is gehouden, is gelukkig wel beschikbaar en omdat dit ook in de Randstad ligt hebben we besloten om het aankomende RF-seminar op 28 maart a.s. van Leiden naar Bosch en Duin te verplaatsen. Mocht dit voor iemand bezwaarlijk zijn of als er interesse in carpooling bestaat, dan horen we dat graag. Er is overigens ook een NS-station in Den Dolder waar mensen afgehaald kunnen worden.

Alle deelnemers van het RF-seminar op 28 maart (ex Leiden) hebben hierover als het goed is reeds een email ontvangen.

Reacties RF Seminar 14 dec 2019

By   27 januari 2020

Onderstaande reacties hebben we ontvangen na het afgelopen RF Seminar in Bosch en Duin, waarvoor dank!

  • Hartelijke dank voor het fantastische RF Seminar van vandaag. Heb met veel interesse diverse lezingen gevolgd. Veel van geleerd zodat ik met name met de nanoVNA verder kan. De catering was prima en het gezelschap ging prettig met elkaar om
  • Reuze bedankt voor de wederom leerzame, boeiende en ook vooral gezellige dag gisteren. Ik vond het weer een voorrecht om daar aanwezig te zijn. Allemaal bedankt voor de geleverde inspanningen. Ik vond het mooi en terecht (!), dat Gerrit Jan als nestor daar ook nog de aandacht voor vroeg. Al met al een goede balans tussen theoretische achtergronden en praktijkervaringen
  • Ik heb gisteren kunnen “proeven” van de leuke sfeer, die er heerst tijdens de seminars. Het zijn toch bijna altijd actieve zendamateurs, die “acte de presence” willen geven. Dat is de categorie, die -vaak al op hogere leeftijd-, nog altijd geïnteresseerd is om iets bij te leren. En laten we eerlijk zijn, de moderne techniek -waarvan de NanoVNA een mooi voorbeeld is- geeft ons mogelijkheden, waar we vroeger slechts van konden dromen
  • Het was een leuke dag in Bosch en Duin. Weer veel nieuwe dingen gehoord. Ook maar snel een VNA besteld in China