By   14 maart 2021

De presentatie van Erwin PE3ES / F4VTQ op 14 maart j.l. over de open source herconfigureerbare instrumenten Red Pitaya SDRlab en STEMlab, staat nu op deze site voor wie het nog eens na wil lezen. De handout is met 90 slides een heel stuk uitgebreider dan de presentatie tijdens het RF-webinar. Tevens op groups.io, met de mogelijkheid tot discussie.