By   25 januari 2019

Vlak na de tweede wereldoorlog werd een kwantummechanisch fenomeen aangetoond dat Nuclear Magnetic Resonance (NMR) heet. NMR is een wijdverbreide techniek geworden voor het karakteriseren van chemische stoffen maar daarenboven staat het aan de basis van Magnetic Resonance Imaging, een beeldvormende techniek die in de meeste ziekenhuizen op de radiologieafdeling te vinden is. NMR was in 1947 een belangrijke ontdekking die toen deels met apparatuur uitgevoerd werd die ook tot het instrumentarium behoort van de goed uitgeruste experimenterende zendamateur. Hierbij valt te denken aan een oscilloscope, signaal generator, HF ontvangers etc. Het plan is opgevat om met amateur middelen het NMRsignaal op te kunnen wekken.