Update livestream propagatiemetingen PA0EHG

By   26 februari 2023

Al 5 jaar lang, sinds 2018, meet Hans PA0EHG op twee locaties aan het signaal van het 10mW baken van PA0RYL op 3.555,555kHz. Meer informatie over deze metingen op de website van Hans: pa0ehg.com/propagation_measurements.htm

Recent heeft Hans wat veranderd aan de videostream van deze opstelling op Twitch. In plaats van het dopplergram van beide ontvangstlocaties worden nu de veldsterkte en het ruisniveau getoond van beide locaties, naast het dopplergram van de remote locatie. Hans heeft dit zo opgezet omdat hij benieuwd is naar het verloop tussen beide lokaties voor wat betreft signaal en ruisniveau.

Hans realiseert deze stream als volgt. Op beide ontvangst lokaties staan Perseus ontvangers, waarvan het audio doorgestuurd wordt naar het programma Spectrum Lab, waarmee de veldsterkte van het baken, en het ruisniveau gemeten worden. Vervolgens worden automatisch grafieken gemaakt van het verloop van signaal- en ruisniveau’s over de tijd. Hans heeft deze meetopstelling gebouwd in het kader van zijn langlopende onderzoek naar propogatie van radiogolven op 80m, waarover hij in 2021 al berichtte in een lezing voor het RF Seminar, zie: Hans PA0EHG: 3 jaar propagatie metingen op 80 meter.pdf. Via de livestream hoor je ook het audio van de ontvanger.

Fascinerend dat het mogelijk is dit kleine bakentje van 10mW over deze afstand te ontvangen, en live getuige te zijn van de invloeden van de ionosfeer op de ontvangst daarvan!

Handouts Jan PA0SIM “Ontvangst vergelijken met WSPR” zijn beschikbaar

By   17 juli 2021

De handouts bij de presentatie van Jan PA0SIM op zondag 11 sep over “Ontvangst vergelijken met WSPR” zijn beschikbaar op de pagina Presentaties op deze website, en in de file sectie op groups.io.
De Octave scripts bij de presentatie van Jan PA0SIM zijn ook beschikbaar in de “Files” sectie op groups.io
Je vindt ze in de folder “Aanvullende materiaal Ontvangst vergelijken met WSPR”
De presentatie “Ontvangst vergelijken met WSPR” vindt je in de folder “–> Alle presentaties en handouts van de RF-webinars”