Programma 2020

Het RF seminar is een bijeenkomst op locatie met een dagvullend programma, dat dit jaar is opgebouwd rond de volgende onderwerpen:

  • Elimineren van storingen
  • De nanoVNA Vector Network Analyzer

In verband met de COVID-19 maatregelen zijn alle bijeenkomsten van het RF-seminar dit jaar komen te vervallen

Elimineren van storingen
De inspiratie voor dit onderwerp is gevonden in de website van K9YC k9yc.com/publish.htm. In ons gevecht tegen storingen komen achtereenvolgens aan de orde:

10:00RFI en het ‘Pin One Problem’, Henk Peek, PA0HZP
Storing en terugwerking, Fred Marks, PA0MER
Gebruik van Ferriet in en buiten de shack, Nico Veth, PA0NHC
12:30 Warme Lunch Het betreft een volledig verzorgde warme lunch in het restaurant.

De NanoVNA Vector Network Analyzer
Na de middag komt de nanoVNA aan de orde. Naast het presenteren van de nanoVNA, komen ook het betrouwbaar meten van de karakteristieke eigenschappen van ferrieten met een VNA aan de orde.

13:30VNA voor een prikkie, Herman van Rees, PA0VRE
Permeabiliteit, Robert Langenhuysen, PA0RYL
Het meten van spoelen met ferriet, resonant, choke, wideband, Timo Lampe, PE1FOD en Henk de Koning, PA0HKZ
Demonstraties en evaluatie
17:00Afsluiting

Download het programma voor het RF seminar hier als PDF

Het RF webinar is een online meeting, die iedere tweede zondag van de maand wordt georganiseerd over een ander thema. Het webinar begint om 15:00 CET, en duurt ongeveer anderhalf uur. Inloggen om te testen is mogelijk vanaf 14.00u.
De data en het voorlopige programma voor dit jaar zijn (onder voorbehoud!):

10 mei
PA0PLT
PA0PLT
PA0PLT
PA0SIM
Spice simulatie software 
Inleiding LT-Spice
voorbeeld 1: ssb-modulator Drake TR-4C
voorbeeld 2: ratio-detector Collins 618S-1
de Simetrix simulator
14 juni
PA0RYL
PA0HKZ
PE1FOD
PA0VRE
Karakteriseren van ringkernen
De betekenis van μ
Meetkamer en Minimeetkamer
μ-bepaling met de DG8AQ VNWA
μ-bepaling met de nanoVNA
28 juniRF-webinar ‘plus
Tussentijds webinar met de highlights van de
presentaties van 14 juni, vraag en antwoord
sessie
12 juli
PE1CMP
Moderne VHF/UHF experimenten
Tijd ontvangst en interne redistributie van
GPS en Galileo.
Onderwerpen: GPS, Galileo, CDMA,
publieke breedbandige signalen ontvangen
met analoge en digitale middelen en met
behulp van correlatie, praktijk en theorie.
2 aug
PE1CMP
RF-webinar ‘plus
Tussentijds webinar met de highlights
van de presentatie van 12 juli, uitdieping
en verduidelijking
9 aug
PA0SIM en
PE0MJX
Realisatie van een WebSDR in de regio Venlo
In dit RF-webinar bespreken Jan PA0SIM
en Loek PE0MJX de realisatie van een
WebSDR in Maasbree.
Zij geven antwoord op de vragen:
Waarom een WebSDR? Hoe zoek je een
geschikte locatie en hoe installeer je een
WebSDR? Wat betekent het om een WebSDR
te configureren? Waarom is het technisch
interessant en uitdagend?
Aan de orde komen onderwerpen als locatie
en antenne keuze, dynamisch bereik,
gebruikte ontvangers en het optimaal
gebruiken van het beperkte dynamisch bereik
tgv. 8-bits kwantisatie
30 augRF-webinar ‘plus
Tussentijds webinar met de highlights
van de presentatie van 9 aug, uitdieping
en verduidelijking
13 sepHF-QRO-techniek
verplaatst naar 11 okt
27 sep
PE1FOD
Moderne zelfbouw projecten
High Performance Buffer Amplifier om het
10MHz signaal van een Rubidium referentie
in de shack te verdelen naar verschillende
meetapparaten, zoals de meetzender,
counter, spectrumanalyzer en fasemeter.
11 okt
PA0PLT
HF-QRO-techniek
Armpjedrukken met Lorentzkrachten
Stenen breken met een vonkzender
Aankondiging bezoek TUE
8 nov

PA0VRE
PE1FOD
PA3GIL
Meetinstrumenten
Meetapparatuur is essentieel voor
experimenterende en zelfbouwende
radioamateurs. Maar welk meetgerei
is dan essentieel, en wat kun je er dan
precies mee?
de NanoVNA
de DG8SAQ VNWA
Siglent Spectrum Analyzer
13 dec
PA0EHG
SHF experimenten
SHF-bakenmetingen
10 jan
PA3A
HF techniek
Smithdiagram vanuit theorie en praktijk