Programma 2020

RF seminar

Het RF seminar is een bijeenkomst op locatie met een dagvullend programma, dat dit jaar is opgebouwd rond de volgende onderwerpen:

  • Elimineren van storingen
  • De nanoVNA Vector Network Analyzer

Elimineren van storingen
De inspiratie voor dit onderwerp is gevonden in de website van K9YC k9yc.com/publish.htm. In ons gevecht tegen storingen komen achtereenvolgens aan de orde:

10:00RFI en het ‘Pin One Problem’, Henk Peek, PA0HZP
Storing en terugwerking, Fred Marks, PA0MER
Gebruik van Ferriet in en buiten de shack, Nico Veth, PA0NHC
12:30 Warme Lunch Het betreft een volledig verzorgde warme lunch in het restaurant.

De NanoVNA Vector Network Analyzer
Na de middag komt de nanoVNA aan de orde. Naast het presenteren van de nanoVNA, komen ook het betrouwbaar meten van de karakteristieke eigenschappen van ferrieten met een VNA aan de orde.

13:30VNA voor een prikkie, Herman van Rees, PA0VRE
Permeabiliteit, Robert Langenhuysen, PA0RYL
Het meten van spoelen met ferriet, resonant, choke, wideband, Timo Lampe, PE1FOD en Henk de Koning, PA0HKZ
Demonstraties en evaluatie
17:00Afsluiting

Download het programma voor het RF seminar hier als PDF

RF webinar

Het RF webinar is een online meeting, die iedere tweede zondag van de maand wordt georganiseerd over een ander thema. Het webinar begint om 16:00 CET , en duurt ongeveer anderhalf uur.
De data en het voorlopige programma voor dit jaar zijn (onder voorbehoud!):

10 mei
PA0PLT
PA0PLT
PA0PLT
PA0SIM
Spice simulatie software 
Inleiding LT-Spice
voorbeeld 1: ssb-modulator Drake TR-4C
voorbeeld 2: ratio-detector Collins 618S-1
de Simetrix simulator
14 juni
PA0RYL
PA0HKZ
PE1FOD
PA0VRE
Karakteriseren van ringkernen
De betekenis van μ
Meetkamer en Minimeetkamer
μ-bepaling met de DG8AQ VNWA
μ-bepaling met de nanoVNA
12 juli
Reinier
PE1CMP
PE1RIK
Moderne VHF/UHF experimenten
VHF/UHF, RFID ICT-protocollen
GNSS, GPS, Galileo, CDMA en SDR
QSL-monitoring met GNURadio en Python
9 aug
PA0RYL
PA0HKZ
ex-PE1DBW
NMR experimenten
NMR een uitdaging
De bouw van een 0,5T-magneet
Low field pulsed NMR met Arduino
13 sep
PA0PLT
PA0PLT
PA0PLT
HF-QRO-techniek
Armpjedrukken met Lorentzkrachten
Stenen breken met een vonkzender
Aankondiging bezoek TUE
11 okt
PA0SIM
Moderne zelfbouw projecten
Bouw en ingebruikstelling WebSDR
8 nov
PA0VRE
PE1FOD
PA3GIL
Meetinstrumenten
De NanoVNA
De DG8SAQ VNA
Siglent Spectrum Analyzer
13 dec
PA0EHG
SHF experimenten
SHF-bakenmetingen
10 jan
PA0Q
Antenne installatie
Grondboren

Het volledige programma van het RF webinar als PDF