Programma RF-Seminar 2019-2020

Het RF-seminar 2019 – 2020 is opgebouwd rond de volgende onderwerpen:

  • Elimineren van storingen
  • De nanoVNA Vector Network Analyzer

Elimineren van storingen

In de voormiddag staat dit onderwerp op het programma. De inspiratie voor dit onderwerp is gevonden in de website van K9YC. Een uitgebreide hoeveelheid informatie over het bestrijden van RFI is te vinden op zijn pagina k9yc.com/publish.htm.
In ons gevecht tegen storingen komen de volgende onderwerpen in een drietal lezingen aan de orde:

09:30-10:00Ontvangst met koffie en cake
10:00RFI en het ‘Pin One Problem’, Henk Peek, PA0HZP
Storing en terugwerking, Fred Marks, PA0MER
Gebruik van Ferriet in en buiten de shack, Nico Veth, PA0NHC

Warme Lunch 12:30 – 13:30 uur

Het betreft een volledig verzorgde warme lunch in het restaurant.

De NanoVNA Vector Network Analyzer

Na de middag komt de behandeling van de nanoVNA aan de orde. Deze serie voordrachten sluiten aan op de ochtendsessies omdat naast het presenteren van een voor elke beurs beschikbare VNA ook de karakteristieke eigenschappen van ferrieten en het betrouwbaar meten ervan met een (nano)VNA aan de orde komen.

13:30 VNA voor een prikkie, Herman van Rees, PA0VRE
Permeabiliteit, Robert Langenhuysen, PA0RYL
Het meten van spoelen met ferriet, resonant, choke, wideband, Timo Lampe, PE1FOD en Henk de Koning, PA0HKZ
Demonstraties en evaluatie
17:00Afsluiting

Download het programma voor 28 maart als PDF